شرایط زیستی نامناسب کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی

نگام ، کارگری _ کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی برای انتقال به استراحتگاه جدیدی که از نظر زیست محیطی در شرایط نامساعدی قرار دارد، تحت فشار قرار دارند.

منابع کارگری ایلنا از کنگان خبر می دهند، کارگران فاز ۱۲ برای انتقال به استراحتگاه جدیدی که از نظر زیست محیطی در شرایط نامساعدی قرار دارد، تحت فشار قرار دارند.

یکی از این کارگران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد، روزهای گذشته مسئولان شرکت پپیمانکاری مربوطه برای وادار کردن کارگران و کارکنان بخش تعمیرات و بهره برداری، جهت انتقال به استراحتگاه جدید که در معرض دود فلرها (دودکشها) قرار دارد، بدون اجازه به کمپ آنان وارد شده و برخی از وسایل را به محل جدید انتقال داده اند.

این کارگر که از وضعیت غذایی مجموعه هم ناراضی است، در ادامه گفت: مسئولان HSE پالایشگاه نهم در بازدیدی که از اقامتگاه جدید کارگران داشتند، شرایط زیستی این استراحتگاهها را بسیار نامناسب دانسته و این محل را رد کردند، اما کارفرمای اصلی در کمال شگفتی تأئید کرده است.

به گفته این منبع مطلع، محل جدید اسکان کارگران فاز ۱۲ که در مرحله بهره برداری (Operation) است، منطقه ای مابین فاز ۱۳ و ۱۹ به نام «تپه آنتن» دور از شهر و محل ورود مستقیم دود فلرها است.

کارگران درخواست کردند، در کنار مزد حداقلی و کیفیت پائین خوراک وامکانات جانبی، کارفرما به تهیه محلی مناسب و در شأن کارگران بیاندیشد، مسئله ای که به خاطر سود کوتاه مدت فدای سلامت جسم و روان کارگران می شود.

لازم به یادآوری است که فاز ۱۲ (پالایشگاه نهم) در کنگان زیرنظر شرکت ملی گاز ایران و مجتمع پارس جنوبی قرار دارد.