پایان سفر درمانی دکتر یزدی و بازگشت وی به ایران

نگام ، سیاسی _ دکتر ابراهیم یزدی که همراه همسر خود برای انجام معالجات ضروری به خارج از کشور رفته بود صبح روز جمعه ۲۷ اسفند ماه با سلامتی به کشور بازگشت.

دبیرکل نهضت آزادی ایران پس از اخذ موافقت مقامات مربوطه برای خروج از کشور، روز ۲۶ دیماه ابتدا به ترکیه رفت تا پس از اخذ ویزای آمریکا در آن کشور زیر نظر پزشکان متخصص و دخترشان، دکترسارا یزدی، عمل جراحی توده پانکراس را انجام دهد.

با توجه به عدم صدور ویزای پزشکی توسط مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، ایشان به اجبار در ترکیه زیر نظر پزشکان متخصص ایرانی و ترکیه ای با موفقیت تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از طی دوران مراقبت پزشکی و بهبود لازم به وطن بازگشت.