دستگیری ۴۶ مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیروهای ژاندامری ترکیه در استان چناق قلعه ترکیه ۴۶ تبعه خارجی که قصد داشتند بصورت غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان بروند را در سواحل شهرستان آیواجیک دستگیر کردند.

به گزارش آناتولی _ نیروهای ژاندامری ترکیه در استان چناق قلعه ۴۶ مهاجر خارجی را که قصد داشتند از راههای غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان بروند را در سواحل یشیل لیمان روستای بهرام قلعه شهرستان آیواجیک این استان دستگیر کردند.

افراد مذکور که در بین آنها زنان نیز به چشم می خورد از اتباع کشورهای سوریه، افغانستان و کنگو بودند و پس از طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی آیواجیک منتقل شدند.