انتقال حیات از سیاره ای به سیاره دیگر در منظومه تراپیست-۱

نگام، علم و تکنولوژی – چندی پیش بود که کنفرانس خبری ناسا برای اعلام خبری بزرگ در حوزه سیارات فراخورشیدی برگزار شد. کاملا قابل‌ پیش‌بینی بود که بعد از این باید منتظر خبرهای بسیار هیجان‌انگیزی در مورد این منظومه و هفت سیاره آن باشیم. اکنون تحقیقی جدید، تاکید بیشتری کرده است که سامانه تراپیست-۱ می‌تواند بهترین گزینه ما برای یافتن حیات در خارج از منظومه خورشیدی خودمان باشد.

یکی از موارد جالب درباره این هفت سیاره فراخورشیدی که در فاصله ۴۰ سال نوری از ما قرار گرفته‌اند، این است که همگی‌شان در مدارهایی بسیار فشرده به دور ستاره خود گردش می کنند. فاصله آنها از یکدیگر در حد و اندازه‌های ۶۰۰ هزار کیلومتر است. فاصله‌ای که کمتر از دو برابر فاصله ماه تا زمین است.

سه مورد از این هفت سیاره، در کمربند حیات ستاره خود قرار گرفته‌اند. یعنی جایی که آب مایع و حتی حیات می‌تواند وجود داشته باشد. اما تحقیق جدیدی که هم‌اکنون در سایت arXiv در دسترس است، نشان می‌دهد که حیات میکروبی می‌تواند در واقع بین این سیارات جابجا شود.

Lingam از نویسندگان این مقاله می‌گوید:

از آنجایی که این فواصل بسیار نزدیک به هم هستند، گونه‌های بسیاری از نوع میکروبی گرفته تا انواع دیگر، می توانند از سیاره‌ای به سیاره دیگر مهاجرت کنند.

این ایده از مفهومی به نام پاناسپرمیا گرفته شده است که می‌گوید: حیات از جهانی به جهان دیگر می‌تواند منتقل شود. این انتقال یا مهاجرت از روش‌های گوناگونی امکان‌پذیر است. یک راه، برخورد یک شهاب‌سنگ به سطح سیاره بوده که حاوی میکروارگانیسم‌هایی در خود است.

برخی حتی پیشنهاد داده‌اند که حیات روی زمین می‌تواند از مریخ آمده باشد. با این حال ایده پاناسپرمیا به شدت در میان دانشمندان مورد بحث است و ما هنوز شواهد کافی از امکان رخ دادن آن نداریم.