درآمد ترکیه از صنعت گردشگری در سال گذشته ۲۹.۶ میلیارد دلار بود

نگام ، بین الملل – رئیس کمیسیون گردشگری، حمل و نقل و خدمات عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد که درآمد ترکیه از صنعت گردشگری در سال گذشته ۲۹.۶ میلیارد دلار بود.

به گزارش اناتولی _ محمد حبیب سولوک، رئیس کمیسیون گردشگری، حمل و نقل و خدمات عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با بیان این که ترکیه از لحاظ پذیرش شمار بیشترین گردشگران در جهان در رده ششم و از لحاظ کسب درآمد از گردشگری در رده دوازدهم قرار دارد، تصریح کرد: “شمار ۳۹.۸ میلیون توریستی که سال گذشته به ترکیه سفر کرده اند ۲۹.۶ میلیارد دلار خرج کردند. سهم بخش گردشگری از درآمد کل صادرات ترکیه نیز در این بخش به ۱۸.۸ درصد رسیده است”.

ادامه سخنان سولوک به شرح زیر است:

– صنعت گردشگری ترکیه به عنوان چهارمین قطب بزرگ اقتصادی دنیا در این بخش مطرح است و این صنعت از ۱۸۵ بخش اقتصادی دیگر نیز حمایت می کند.

– این بخش همچنین در ازای هر ۱۱ گردشگر برای یک نفر فرصت شغلی ایجاد می کند.

– درآمد ناشی از یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون توریست در کشور، نزدیک به ۱.۵ تریلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. این بخش در مجموع با حجمی معادل ۷.۶ تریلیون دلار حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان را تشکیل می دهد.

– صنعت گردشگری برای ترکیه نقش بسیار مهمی دارد. در آمد ترکیه از هر گردشگر نزدیک به ۷۴۵ دلار است.