یلدریم: موضع‌گیری کشورهای اروپایی در قبال ترکیه اشتباه است

نگام ، بین الملل _ بنعلی یلدریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی اظهار داشت: ارزیابی کشورهای اروپایی کلا اشتباه است. بعضی کشورها در قبال ترکیه موضع معقولی دارند، ولی متاسفانه رفتار برخی دیگر نامناسب است. در ارزیابی کلی ارزیابی می‌توان گفت که موضع‌گیری کشورهای اروپایی در قبال ترکیه اشتباه است.

به گزارش آناتولی _ یلدریم درموردپلاکاردهای تهدیدآمیز علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سوئیس، تصریح کرد: اجازه حمل چنین پلاکاردها غیرقابل قبول و کاملا جرم است. ترکیه در این زمینه اقدامات دیپلماتیک خود را انجام داده و به گمانم مقامات سوئیسی نیز تحقیقاتی را آغاز کرده اند.