معاون بهره‌برداری راه‌آهن عنوان کرد: رشد ۱۷۰ درصدی ترانزیت ریلی در دو سال گذشته

نگام ، اقتصادی _ معاون بهره‌برداری، سیر و حرکت شرکت راه‌آهن با بیان اینکه ترانزیت ریلی در دو سال گذشته ۱۷۰ درصد رشد داشته گفت: میزان ترانزیت به رکورد یک و نیم میلیون تن رسیده است.

حسین عاشوری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه در سال ۹۴، ۸۵ درصد بارهای جابجا شده از طریق شبکه‌ ریلی بین کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس بوده گفت: یکی از مهمترین درآمدهای ارزی دولت مربوط به ترانزیت ریلی است.

وی با اشاره به رشد ترانزیت در دو سال گذشته اظهار داشت: ترانزیت در سال ۹۳ رشد ۵۰ درصدی و در سال ۹۴ رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرد.

وی افزود: رشد ۱۷۰ درصدی ترانزیت در دو سال گذشته در کشورمان درآمد ارزی قابل توجهی را همراه داشت.

معاون بهره‌برداری، سیر و حرکت شرکت راه‌آهن با بیان اینکه رکورد ترانزیت به یک و نیم میلیون تن رسیده است افزود: از مهمترین درآمدهای ارزی کشورمان مربوط به حوزه ترانزیت است و هر تن کیلومتر ترانزیت ریلی درآمدی برابر با دو و نیم برابر جابجایی بار داخلی دارد.

عاشوری همچنین با اشاره به یکسان‌سازی تعرفه بار در مسیر کریدور ایران -ترکمنستان‌- قزاقستان گفت: در سال ۲۰۱۵ توانستیم به طور آزمایشی یکسان سازی تعرفه بار در این مسیر را پیاده کنیم وبرای ادامه این روند جلساتی را با مقامات مسئول این کشورها برگزار خواهیم کرد.