سیب و پرتقال در جایگاه‌های دولتی نوروزی چند؟

نگام ، اقتصادی _ مدیر تعاون روستایی استان البرز با بیان اینکه قیمت عرضه میوه در جایگاه‌های توزیع دولتی ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به قیمت بازار ارزان‌تر است، گفت: این جایگاه‌ها تا ۱۵ فروردین دایر خواهد بود.
به گزارش ایسنا فردین شمس اظهار کرد: نوروز امسال ۱۶۰ جایگاه برای توزیع میوه با قیمت مصوب دولتی در ایام عید دایر شده است. بر همین اساس تا پایان نوروز امسال دو هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و هزار تن سیب با قیمت مصوب دولتی در این ۱۶۰ جایگاه عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به قیمت میوه‌هایی که در این جایگاه‌ها عرضه می‌شود، خاطرنشان کرد: قیمت مصوب برای پرتقال ۳۹۰۰ تومان و قیمت مصوب برای سیب نیز ۳۵۰۰ تومان است.

مدیر تعاون روستایی استان البرز از استقبال خوب مردم از عرضه میوه در جایگاه‌های دولتی گفت و تصریح کرد: قیمت عرضه میوه در جایگاه‌های توزیع دولتی ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به قیمت بازار ارزان‌تر است.

شمس در پایان خاطرنشان کرد: نوروز سال گذشته دو هزار و ۹۰۰ تن سیب و پرتقال در ۱۷۰ جایگاه عرضه شد.