گزارشی از آرایش سیاسی جناح ها در انتخابات شورای شهر: دوئل پنهانی کرباسچی و قالیباف/ معاونان دو شهردار با هم رقابت می کنند/ شهردارانی که پیدا و پنهان در لیست ها رقابت می کنند

نگام ، سیاسی _ درکناردوئل پنهان قالیباف و کرباسچی باید به دو قطبی های دیگری اشاره کرد. در کنار همه اینها شهردار سابق تهران مرتضی الویری به تنهایی به میدان آمده تا این بار از ساختمان شورای شهر راهی به ساختمان شهرداری پیدا کند. از سوی دیگر محسن هاشمی و مهر علیزاده دو قطبی دیگری را در جریان اصلاحات پدید آورده اند ثبت نام هر دو نفر و بحث بر سر سرلیستی جریانی دیگر را پدید آورده است. اصول گرایان با لیست خدمت می خواهند رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد را بر کرسی ریاست بهشت بنشانند. از سوی دیگر در میان اصلاح طلبان هم اختلافاتی بروز پیدا کرده است. چند حزب اصلاح طلب دیگر هم روز گذشته در مجمع نیروهای خط امام (ره) جمع شدند و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را تشکیل دادند. به نظر می آید انتخابات شورای شهر پنجم جزیره ایی خواهد بود.

به گزارش دیده بان ایران  به چند دلیل می‌توان ادعا کرد که انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران مهم ترین انتخابات در طول چهار دوره گذشته است. اغلب فعالان سیاسی بر این باورند “هر گروهی که بتواند اکثریت شورای شهر تهران را در اختیار بگیرد؛ بی تردید می تواند پله های بعدی نردبان قدرت را در ایران گام به گام طی نماید؛ آنها تصور می کنند ظفرمندان شورای شهر می توانند گام های بعدی خود را در انتخاب شهردار، انتخابات مجلس و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰  محکم تر بردارند”

شهرداران رئیس جمهور ساز 

نقش کرباسچی شهردار وقت تهران در پیروزی خاتمی در خرداد ۷۶ و نقش آفرینی احمدی نژاد در لباس شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ دو نمونه از رویدادهایی است که اهمیت ساختمان بهشت را در منظر سیاست مداران بزرگ جلوه داده است. با توجه به اهمیت تهران در معادلات سیاسی کشور پیش بینی می شد که تک تک اعضای جناح اصلاحات و اصول گرا هم با هم وارد رقابت شوند. تشکیل جبهه احزاب اصلاح طلب، جدا شدن جریان های موثر و شاخص جمنا از این تشکل خبر از انتخابات جزیره ای و چند لیستی می دهد.

رقابت برای شورای شهر قدرتمند تهران همواره جنجالی بوده است. در طول یک دهه اخیر، اصولگرایان اکثریت را در شورا در دست داشته اند، اما امسال اعتدال گرایان و اصلاح طلبان مصمم هستند که قدرت را با تکیه بر ضعف های شورای فعلی در دست بگیرند.

کنترل بهشت و دو قطبی های شورای شهر تهران

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران عرصه رقابت پیدا و پنهان شهرداران گذشته و حال تهران است ؛ معاونان کرباسچی در هر منطقه ایی امروز کاندیدای شورای شهر تهران شده اند و در عین حال نام نویسی مشاوران و معاونان قالیباف حکایت از دوئل پنهانی دو شهردار سابق و فعلی تهران برای کنترل ساختمان بهشت؛ ثروتمندترین ساختمان ایران است. درکناردوئل پنهان قالیباف و کرباسچی باید به دو قطبی های دیگری اشاره کرد. در کنار همه اینها شهردار سابق تهران مرتضی الویری به تنهایی به میدان آمده تا این بار از ساختمان شورای شهر راهی به ساختمان شهرداری پیدا کند. از سوی دیگر محسن هاشمی و مهر علیزاده دو قطبی دیگری را در جریان اصلاحات پدید آورده اند ثبت نام هر دو نفر و بحث بر سر سرلیستی جریانی دیگر را پدید آورده است. اصول گرایان با لیست خدمت می خواهند رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد را بر کرسی ریاست بهشت بنشانند. از سوی دیگر در میان اصلاح طلبان هم اختلافاتی بروز پیدا کرده است. چند حزب اصلاح طلب دیگر هم روز گذشته در مجمع نیروهای خط امام (ره) جمع شدند و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را تشکیل دادند. به نظر می آید انتخابات شورای شهر پنجم جزیره ایی خواهد بود.

شورای جزیره ایی

شهرداری تهران، ثروتمندترین و پر نفوذترین شهر در بین دیگر شهرداریها است. برای مثال، شهرداری تهران بودجه ای بالغ بر ۵.۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ دریافت کرد، درحالیکه بودجه ی دومین شهر بزرگ ایران که تبریز است تنها ۹۲۴ میلیارد دلار بود. باید یاداوری کرد که در دهه گذشته از شهرداری تهران بعنوان سکوی پرتابی جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده است.حال باید دید در رقابت پیدا و پنهان جناح ها و گروه های سیاسی چه کسی برنده انتخابات خواهد شد.