تعدیل کارگران لاستیک بارز کردستان

نگام ، کارگری _ پیمانکار لاستیک بارز کردستان ۵۰ نفر از نیروهایش را تعدیل کرده است.

جمعی از کارگران لاستیک بارز در کردستان در تماس با ایلنا از تعدیل همکاران خود خبر دادند.

از قرار معلوم پیمانکار لاستیک بارز در کردستان تعدادی از کارگرانی که قراردادشان تمام شده را تعدیل کرده است.

این کارگران که تعداد آنها ۵۰ نفر است قرار است در سال جاری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند.

کارگران لاستیک بارز کردستان می گویند: شرابط کاری ما نامناسب است و مجبور هستیم بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید کار کنیم.

لاستیک بارز درشهرک صنعتی دهگلان در استان کردستان واقع شده است.