اعتراض شدید ارگان خبری احمدی نژاد به سپاه و جمنا

نگام ، سیاسی _ سایت دولت بهار، ارگان جبهه احمدی نژاد با انتشار مطلبی به شدت سپاه پاسداران و گروه تازه تاسیس جمنا را مورد انتقاد قرارداد .
این سایت نوشت که رسانه های منسوب به این نهاد و تشکل برای تخریب احمدی نژاد و کاندیدای این جریان(حمید بقایی) تلاش می کنند
سایت دولت بهار با اعلام این که رسانه های مذکور داستان ناکامی در دو انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مجلس دهم را تکرار می کنند، نوشت: رسانه های منتسب به سپاه که به تریبون جمنا و توپخانه تخریب علیه احمدی نژاد و بقایی تبدیل شده اند بدانند شکست ۹۶ هم پای سپاه نوشته خواهد شد، همچون شکست ۹۲ و ۹۴