کایناک: از سازمان بهداشت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند

نگام ، بین الملل _ ویسی کایناک، معاون نخست وزیری ترکیه: (حمله شیمیایی رژیم اسد) مجروحین به بیمارستان ریحانلی منتقل شده و تحت درمان هستند. فعالیت های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای هم از لحاظ اینکه ممکن است به دیگران سرایت کند و هم از لحاظ درمان آسیب دیدگان شرایط تکنیکی ویژه ای لازم دارد. سه تن از آنان جان باختند، دستور کالبدشکافی یکی از آنان را صادر کردیم. از سازمان بهداشت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند.

به گزارش آناتولی _ معاون نخست وزیر ترکیه: (در رابطه با استفاده رژیم اسد از سلاح‌های شیمیایی) متاسفانه شاهد حادثه ای هستیم که دولت‌های بزرگ نسبت به آن بی تفاوت بوده و برای یافتن راه حلی در راستای این بحران تلاش نمی کنند. طبعا نتیجه منفی آن مانند وقوع چنین حوادث خواهد بود . این قبیل حوادت حتی ممکن است مذاکراتی که در آستانه شروع شد و توانسته رژیم اسد و مخالفین را در اطراف یک میز گرده هم آورده و برای ایجاد یک صلح پایدار یا حتی آتش بس دایمی تلاش کنند را نیز به خطر مواجه کرده است.