استقبال شالیکاران مازندران از بانک نشاء برنج

نگام ، اقتصادی _ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از استقبال شالیکاران برای تهیه نشاء برنج از بانک نشا خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۹بانک نشاء برنج ظرفیت تولید نشاء بیش از ۶۰هزار هکتار از زمین های استان را دارند.
به گزارش ایرنا ، بانک نشا مرکز خزانه گیری مکانیزه شالی برنج و کشت بوته شالی با دستگاه نشا کار است که باعث کاهش هزینه کشت شالی برنج تا ۵۰ درصد می شود .
کاهش ضایعات کمی و کیفی محصول در کاشت و برداشت ، افزایش تولید محصول ، افزایش بهره وری نهاد های کشاورزی ، کاهش سختی کار و ایجاد فرصت های شعلی از دیگر اهداف تشکیل بانک نشا است.
عزیزالله شهیدی فر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:پارسال ۵۰ هزار هکتار از زمین های استان مازندران به صورت مکانیزه نشاء کاری شد که پیش بینی امسال برای کشت مکانیزه برنج ۶۰هزار هکتار است.
وی با بیان اینکه بسیاری از شالیکاران با در اختیار گرفتن سبد های مخصوص خزانه گیری برنج ،نشاءمکانیزه را انجام می دهند، بیان داشت: در حال حاضر سه هزار دستگاه نشاء کار در استان وجود دارد.
معاون جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰تا ۲میلیون تومان هزینه تولید بوته نشا ء و انجام نشاکاری مکانیزه برای هر هکتار از طریق بانک نشاء است، گفت: از آنجاییکه خزانه گیری برنج در سه سال اخیر با هدف کشت دوم از اواخر اسفند هر سال آغاز می شود، بانک نشاء بر خلاف خزانه گیری سنتی بدون توجه به تغییرات آب و هوایی ،بدون دغدغه فعالیت خود را انجام می دهد.
نشاء برنج در بانک نشاء در فضای سربسته با استفاده از خاک و آبیاری قطره ای و در دمای مناسب رشد پیدا می کند و انجام نشاء آن فقط از طریق دستگاه نشاء کار میسر است.
**خزانه گیری ۹۰درصدی برنج در مازندران
شهیدی فر با بیان اینکه در حال حاضر شالیکاران مازندران سخت مشغول شخم و شیار و آب تخت کردن زمین هستند، گفت: تا کنون ۹۰ درصد زمین های استان آب تخت و خزانه گیری شده است.
مازندران با تولید سالانه حدود یک میلیون تن ۴۰درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.