رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اعلام کرد: هر کیلوگرم مرغ در خرده فروشی ها ۷۳۰۰ تومان است

نگام ، اقتصادی _ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ هر کیلوگرم مرغ در خرده فروشی ها را۷۳۰۰ تومان اعلام کرد.

مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را  ۴۸۵۰ تومان اعلام کرد.

او در ادامه گفت: نرخ مرغ آماده طبخ درب کشتارگاه  (به صورت نقدی) ۶۵۰۰ تومان، تحویل درب واحدهای صنفی (به صورت نقدی) ۶۶۵۰ تومان و فروش درب واحدهای صنفی ۷۳۰۰ تومان است.

گفتنی است که طبق گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۶۵۰۰ تومان، ران مرغ بدون کمر  ۷۳۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۳۰۰۰ تومان و سینه با کتف ۱۲۰۰۰تومان است.