کامیون تروریست ها به سوئد رسید!

کامیون تروریست ها به سوئد رسید!

حمله تروریستی با کامیون در کشورهای مختلف اروپا به روشی ثابت و مقبول برای تروریست ها تبدیل شده است.

کاری از : بهنام محمدی

با دیگران به اشتراک بگذارید: