روزنامه جمهوری اسلامی درباره “مهران مدیری”: به مجری معروف مغضوب تلویزیون، امتیاز دادند تا به دولت حمله کند

نگام ، سیاسی _ روزنامه جمهوری اسلامی از مجری و طنز پرداز تلویزیون “انتقاد کرد.
این روزنامه نوشت:یک مجری طنزپرداز تلویزیونی که مغضوب واقع شده بود، مدتی است چند برنامه تلویزیونی به او سپرده شده و مورد حمایت شدید رسانه ملی قرار گرفته است. وی در قبال این امتیازات که دریافت کرده، حمله به دولت یازدهم در آستانه انتخابات را در دستور کار برنامه‌های تلویزیونی خود قرار داده و به همین دلیل این روزها مورد ستایش رسانه‌های افراطی قرار گرفته است.