معرفی ادبیات معاصر ایران در استانبول

نگام ، بین الملل _ ادبیات معاصر ایران طی برگزاری یک برنامه فرهنگی از سوی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول با شرکت اساتیدی از ایران و ترکیه و دوستداران ادبیات در استانبول معرفی شد.

به گزارش آناتولی _ ادبیات معاصر ایران، امروز طی برگزاری برنامه ای فرهنگی از سوی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول، با شرکت دوستداران ادبیات و اساتیدی از ترکیه و ایران به علاقمندان ادبیات معرفی شد.

در این برنامه چهره ها و اساتیدی در حوزه ادبیات فارسی و معاصر ایران، از جمله یحیی یثربی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران- حسن زاده نیری، استاد دانشگاه استانبول- احمد یشیل، استاد دانشگاه سقریا- علی گوزل‌یوز، استاد دانشگاه استانبول و عبد الرضا راشد، وابسته فرهنگی ایران در استانبول در مدرسه سید حسن پاشا استانبول حضور داشتند.