بارش برف در استان وان ترکیه

نگام ، بین الملل _بارش برف سنگین بهاری در شهرستان باش قلعه استان وان در ضشرق ترکیه به پنج سانتیمتر رسیده و شرایط دشواری برای شهروندان این منطقه ایجاد کرد.

به گزارش آناتولی _ نیروهای شهرداری منطقه از ساعات اولیه صبح امروز عملیات برف‌روبی در جاده ها را آغاز کردند.

کاموران سونگلن یکی از شهروندان وان در گفتگو با خبرنگاران گفت: “در حالی که مردم در غرب ترکیه در دریاها شنا می کنند، اینجا در باش قلعه ما هنوز بخاری روشن می کنیم. به دلیل سرمای هوا اتومبیلم یخ زده و کار نمی کند. امسال زمستان تمام نمی شود”.

راه یک روستا نیز در شهرستان بتلیس به دلیل بارش برف مسدود شد.ش قلعه استان وان ترکیه شهروندان را غافلگیر کرد.