مهدی خزعلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد : آمده ایم با یک گفتمان جدید بگوییم باید دوران جاهلیت ۳۹ سال گذشته را پایان دهیم.

نگام سیاسی _ مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی با حضور در ستاد انتخابات کشور، در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله خزعلی و مدیر انتشارات حیان با حضور در ستاد انتخابات کشور برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.
لازه به ذکر است وقتی «مهدی خزعلی» بعد از ثبت نام امروز خواست در جایگاه سخنرانی کند تمامی خبرگزاری ها با یک حرکت هماهنگ شده تمامی میکرفون های خود را از جلوی ایشان برداشتند. گویا از بالا دستور رسیده بود.


بخش هایی از سخنان دکتر مهدی خزعلی :

بالا رفتن از دیوار سفارت و گروگانگیری عین تروریسم است.

آمده ایم با یک گفتمان جدید بگوییم دوران جاهلیت اولا و اوخرا که به نام اصول گرایی و اصلاح طلبی قلابی مملکت را در ۳۹ سال گذشته دست به دست کرده اند را به پایان دهیم.

من برای بسته شدن ⁧ روزنامه ها ⁩ در خانه می نشینم نه برای دعوای خانوادگی و ⁧ بوتاکس ⁩ زدن!

مطلبی از اسفندیارعبدالهی کارشناس علوم سیاسی و شاعرمنتقدفعال مدنی اصلاح در رابطه با نامزدی دکتر مهدی خزعلی

به نام خدای عاشق
“ولاتقف مالیس لک به علم….
با شناختی که از نزدیک از دکتر خزعلی دارم، و با توجه به مواضع عریان و صریح دکتر خزعلی سطور ذیل در پی می آید.
دکتر خزعلی صدای تاریخ و فریاد حق طلبی جامعه مدنی ایران است.
از بعداز مشروطه تا کنون جامعه مدنی ایران خیلی هزینه داده است. ولی همیشه محافظه کاران و لایه مذهبی سنتی در برابر سیرو مسیر طبیعی تاریخ مقاومت کرده و متاسفانه همیشه توانسته اند جامعه روشنفکری،دانشگاهی، دموکراسی خواه، و حتی ملی مذهبی ها را متوقف کنند.تجربه ۸۸ نشان داد حاکمیت کنونی ایران آماده زدن میخ های آخربرتابوت دموکراسی خواهی جامعه مدنی ایران است. بدیهی است حاکمیت اگرفرصت کندو بتواند هیچ رودربایستی با منقدین و مخالفین ندارد.
دکترمهدی خزعلی از اعماق حاکمیت می آیدودر همه حوزه ها دستشان پراست،و از صدرتاذیل برتمام حوزه های حاکمیتی محیط هستند.
دکترخزعلی،در گلوی حاکمیت کنونی ایران گیرکرده ونهادقدرت برای اتخاذ یک تصمیم در خصوص ایشان در یک بلا تلکیفی و “نمی دانم”بزرگ گیرکرده است.
نهادقدرت در صفحه شطرنج سیاسی با یک بازیگر باهوش و ازقبل پیروز مواجه شده و میدانند دکترخزعلی دستشان را خوانده است،چرا که تاکنون بارها کیش ومات شده اند.
اعلام کاندیداتوری دکترخزعلی هوشمندانه ترین کاری بوده که در این مقطع ایشان انجام داده است.
علی رغم اینکه ایشان چهره ای شناخته شده برای حاکمیت است و هرگز زیربار روابط پدروفرزندی و ارباب ورعیتی سپهرسیاسی جمهوری اسلامی ایران نمیرودو
روابط مرسوم ومسبوق بین قوه مجریه و نهادهای انتصابی وامنیتی برای دکتر خزعلی پذیرفتنی نیست . خودایشان وهم نهاد قدرت میداند که هرگز نمی توانند در تعاریف رایج در جمهوری اسلامی با هم کار کنند.
باوجوداین شناخت متقابل دکتر مهدی خزعلی اعلام کاندیداتوری کرده اند.
سوال اینجاست ،با وجود این همه پارادوکس در ماهیت وذات روابط دکترخزغلی و حاکمیت چرا کاندید ریاست جمهوری شده اند.؟
بدیهی است اکثرکسانی که با دکتر خزعلی آشنا هستند،هدف نهایی ایشان را میدانند
مهدی خزعلی باهوش است و نترس.ایشان طلیعه این مقطع جامعه مدنی ایران است و کاملا برپایگاه اجتماعی و سیاسی خود احاطه دارند.لذا با علم و مطالعه وارد میدان شده و واکنش های همه لایه های حاکمیت از محافظه کاران واصلاح طلبان را تقریبا میدانند.
پرواضح است که اکثریت جامعه روشنفکری از ملی گراها و لیبرالها تا میانه های اصولگرا واصلاح طلب با روح وذات مواضع ایشان همزادپنداری میکنند و از اعماق وجود ودر محیط انصاف و وجدان شخصی خود مواضع دکتر خزعلی را تایید میکنند.
اما چرا فاصله خودرا با ایشان حفظ میکنند؟
زیرا منافع شخصی عده زیادی از افراد حقیقی وحقوقی فوق الذکر در گروه حفظ فاصله خود با دکتر مهدی خزعلی است.
برخی از برخوردهای قهری و امنیتی نهاد قدرت میترسند.
شراکت برخی از چهره های به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدالی در مفاسد و رانت های اقتصادی، موجب اتخاذ منش محافظه کارانه واحتیاطی میشود
برخی نیز معتقدند استراتژی کنار آمدن و استفاده بهینه از همین حضور حداقلی در قدرت بهتر منتج به نتیجه میشود و عمیقا به رسیدن به هدف غایی از طریق مدارا با حاکمیت معتقدند.
بعضی هم تجربه سال ۸۸ را نصب العین خود قرار میدهند و معتقدند نباید شیر زخمی وخفته نهاد قدرت را دوباره بیدار کرد.
و نهایتا و تقریبا جمیع کسانی که در عالم وجدان و انصاف با دکتر خزعلی هم نظر هستند و با سیاق ایشان همزاد پنداری میکنند میترسند که منش و موضع عریان سیاسی دکتر خزعلی موجب شود حاکمیت اقتدارگرا آخرین میخ را بر تابوت جامعه مدنی ایران بزند.
باتوجه به سطور فوق باید عرض کنم علی رغم اینکه باید به مواضع ذکر شده جمیع طرفداران جامعه مدنی و نگرانی های متعدد آنها منصفانه نگریست، ولی باید پذیرفت که در مقطع کنونی دکتر خزعلی بهترین تصمیم را گرفته و کاملا میداند چکار میکند.
رد یاتاییدصلاحیت دکتر خزعلی شرایطی را ایجاد خواهد کرد که نتیجه ای جز نفع مردم ندارد.
درنوشتار بعدی محاسن رد ویا تایید صلاحیت دکتر خزعلی را مبسوط و مشروح معروض میدارم.
لازم به ذکر است که دکتر خزعلی زمانی را برای اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز انتخاب کرده که به خوبی میدانند انحصار اطلاع رسانی دیگر در اختیار اقتدارگرایی نیست و خوب میدانند حاکمیت از این پس هرگز نمیتواند کنترلی بر رسانه های مختلف ومتعدد جمعی داشته باشد.
حول کاندیداتوری “دکتر مهدی خزعلی” میتوان ساعتها بحث کرد ونوشت، و انشالله سعی میکنم از چند منظر و زاویه به موضوع کاندیداتوری مهدی خزعلی وکلا انتخابات این دوره بپردازم.بدیهی است، شخصیت حقیقی وحقوقی دکتر خزعلی جذاب و باب قلم است وبایک نوشتار محدود نمی توان ایشان را تعریف کرد،وقت و انرژی میطلبد!!!