فیبابه این نتیجه رسیده که با پوشش بانوان محجبه بسکتبال موافقت کند

نگام، ورزشی – نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال که به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی بانوان محجبه بسکتبالیست به ایران سفر کرده است، اعلام کرد که خیلی بیشتر از همیشه شانس و احتمال تایید این پوشش وجود دارد.

«لوبوکوتلووا» معاون کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال که به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی فدراسیون بسکتبال ایران برای حضور بانوان محجبه در میادین بین‌المللی، به ایران سفر کرده است امروز در فاصله میان دو نیمه دیدار نمادین تیم های «کوشاسپهر» و «نفت و گاز» که به همین منظور برگزار شد، به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز تجربه حضور در ایران را داشته است گفت: سالهاست که بسکتبال ایران را تعقیب می کنم، بسکتبال یک رشته ورزشی زیبا برای همه یعنی هم مردان و هم زنان است. رضایت مندی فدراسیون جهانی بسکتبال بر این است که همه مردم بسکتبال بازی کنند نه اینکه به دلایلی نتوانند به این ورزش رو بیاورند.

معاون کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال «فیبا» با اشاره به اینکه تا به امروز حضور بانوان محجبه در میادین بین‌المللی به خاطر پوشش آنها با مشکلاتی همراه بوده است، تصریح کرد: در گذر زمان به این نتیجه رسیده ایم که با حضور بانوان حتی با پوشش اسلامی و به صورت محجبه موافقت شود.

وی در این رابطه ادامه داد: این که بانوان در ایران می توانند با پوشش، بسکتبال را بازی کنند خیلی مهم است. در این رابطه باید از رئیس فدراسیون ایران به خاطر تلاش ها و پیگیری هایی که در این زمینه داشته است تشکر شد. به هر حال برای جهانی شدن این مسئله، یعنی حضور محجبه بانوان در میادین باید قوانین تغییر کند.

کتلووا در بخشی از صحبت های خود تأکید کرد: خوشحالم این امکان به وجود آمده تا احتمال تغییر قوانین در رابطه با پوشش بانوان وجود داشته باشد اما نباید فراموش کرد که در این رابطه باید تابع قوانین بود.

این مقام مسئول در فدراسیون جهانی بسکتبال همچنین تصریح کرد: با همه اینها باید بگویم که خیلی بیشتر از همیشه این احتمال و شانس وجود دارد که پوشش بانوان بسکتبالیست محجبه تأیید شده و آنها بتوانند با این شرایط در میادین بین‌المللی حاضر شوند.

نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال در ایران در مورد الگوی پیشنهادی ایران و اینکه احتمال تأیید این الگو چقدر است خاطرنشان کرد: ما در مورد یک کشور خاص حرف نمی زنیم بلکه تأکیدمان روی اصول است. مهم این است که بانوان مسلمان از هر کشوری با تغییر قوانین بتوانند در میادین بین‌المللی به صورت محجبه حاضر شوند.