رئیس جمهور ترکیه با بنعلی یلدیرم، مصطفی دستیجی و دولت باغچلی بصورت تلفنی گفتگو کرد

نگام ، بین الملل _ رئیس‌جمهور کشور به دنبال روشن شدن نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه با رهبران احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی و اتحاد بزرگ ترکیه تماس تلفی برقرار کرده و نتیجه دریافتی از این همه پرسی را به آنها تبریک گفت.

به گزارش آناتولی _ براساس اطلاعات دریافتی از منابع ریاست جمهوری کشور، رجب طیب اردوغان به دنبال روشن شدن نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه با بنعلی یلدیریم نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، دولت باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی و مصطفی دستیجی رهبر حزب اتحاد بزرگ ترکیه تماس تلفی برقرار کرد و موفقیت فعالیت‌های این احزاب برای کمپین همه‌پرسی و نتیجه حاصله از آن را تبریک گفت.

رئیس‌جمهور ترکیه طی این تماس‌های تلفنی ضمن قدیردانی از مردم ابراز امیدواری کرد که نتیجه این همه‌پرسی به نفع ملت و کشور باشد.

این منابع همچنین از دریافت پیام تبریک بسیاری از رهبران جهان توسط رجب طیب اردوغان نیز خبر داد.