تجمع معلمان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه

نگام ، کارگری _ تعدادی از معلمان بازنشسته کشور مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  جمعی از فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمع کردند.

این چندمین بار در ماهها و هفته‌های جاری است که معلمان بازنشسته مقابل مجلس و نهادهای ذیربط دیگر تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند.

یکی از بازنشستگان حاضر در تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: خواسته ما پرداخت مطالبات مزدی ازجمله پاداش پایان خدمت، اجرای صحیح همسان سازی مستمری‌ها و ارتقاء خدمات درمانی بیمه تکمیلی است.

در تجمع امروز صبح، حدود صد نفر از بازنشستگان شرکت داشتند.