برنامه جمهور و جهت گیری آشکار علیه اصلاح طلبان / داوود سلیمانی

 

برنامه ی جمهور سیما که برنامه ای تحلیلی از روند انتخابات های پس از انقلاب اسلامی است. در بخش هایی از ان به وضوح تمام علیه اصلاح طلبان موضع گیری دارد. این برنامه که بصورت سریالی تحت عنوان جمهور از شبکه خبر سیما پخش می شود ، به صورت یکجانبه در بخش های اخیر به تقطیع سخنان متحصنین در مجلس ششم ، پرداخته است و در بررسی تاریخی و تحلیل مواضع نمایندگان مردم، به اتهام زنی و همسویی جریان با بیگانگان می پردازد ، که بسیار یکجانبه و جهت دار است و علیه جریان اصلاحات ارزیابی می شود.

این در حالیست که امکان دفاع و پاسخگویی برای احدی از متهمین این برنامه، در این شبکه فراهم نیست. این عمل هم از جهت اخلاقی و هم حقوقی ، مصداق عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم فراهم کردن امکان دفاع برای جریانی است که در این برنامه مورد حمله واقع شده است. جریانی همچون اصلاحات که برخوردهای سلیقه ای و خطی و جناحی شورای نگهبان را مغایر با روح قانون و فلسفه ی ان ، که توسط مرحوم امام راحل نیز بیان شده است، می داند.

در این سریال تبلیغی علیه اصلاح طلبان، که در استانه ی انتخابات برنامه ریزی شده است ،تاکنون شمار عدیدی از شخصیت های اصلاح طلب مشمول این نوع برخورد یکجانبه بوده اند، که اقایان بهزاد نبوی ، محمد رضا خاتمی و علی شکوری و ووو از ان جمله اند.
این ویدئو بخشی از نطق قبل از دستور اینجانب در آن شرایط است که به همراهی وزرا و معاونین و استانداران دولت اصلاحات در حقانیت موضع متحصنین اشاره داشته ام که در این برنامه پخش شده است .
البته معتقدم مردم فهیم ایران اسلامی همواره نشان داده اند که جریان امور، علیرغم تبلیغات های رسمی و رسانه های جمعی دولتی ، نتیجه ای برخلاف انتظار داشته و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان ، به یمن رفتارها و برنامه های عقلانی و علمی و تلاش انان برای اعتلای منافع کشور و حقوق ملت و شهروندان ایرانی، کماکان با اقبال عمومی مواجه است. و این اقدام سیمای ملی قطعا شایبه ی سو گیری در جریان انتخابات دارد.