افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ترکیه

نگام ، بین الملل _ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ترکیه در سال ۲۰۱۶ سه برابر سال پیش از آن شده و به مبلغ ۱۸.۹ میلیارد لیر ترک رسیده است.

به گزارش آناتولی _ بنا بر اعلام شورای رقابت ترکیه٬ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت های ترکیه ای در سال ۲۰۱۶ سه برابر سال قبل آن شده و به ارزش ۱۸.۹ میلیارد لیر ترک رسیده است.

امور ادغام و واگذاری ۲۰۹ شرکت در خلال سال ۲۰۱۶ در ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. ۳۴ مورد از این شرکت‌ها براساس قوانین ترکیه و ۱۰۷ مورد دیگر نیز براساس قوانین کشورهای دیگر تشکیل شده، اقدام به ادغام و یا واگذاری کرده اند. ۵۰ مورد دیگر نیز درباره ترکیبی از شرکت‌های ترکیه ای و خارجی صورت گرفته است.

در خلال سال ۲۰۱۶ به غیر از خصوصی سازی ها، ارزش شرکت های ترک مذکور تقریبا ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیر ترک بوده است. در همین مدت سرمایه گذاران خارجی نیز در ۴۷ شرکت ترک اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. میزان کل ارزش شرکت های ترک واگذار شده نیز در کل ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیره بوده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلون لیره گزارش شده است.

ارزش کل معاملات ناشی از ادغام و واگذاری شرکت های ترکیه ای، ۷ میلیارد و ۳۹۳ میلیون لیر ترک بوده است.

ارزش کل معاملات ناشی از ادغام و واگذاری شرکت هایی که تمامی طرف های آن اتباع خارجی هستند نیز ۱۱.۶ میلیارد لیر ترک بوده و ارزش کل شرکت هایی که سهامداران آنها ترک و خارجی بودند نیز در مبلغ ۱۰.۲ میلیارد لیر ترک تحقق یافته است.

سرمایه گذاران هلندی با انجام ۹ مورد خرید سهام شرکت های ترکیه ای در جایگاه اول از نظر واگذاری شرکت های ترکیه ای به اتباع خارجی جای گرفته اند. آلمان با ۶ مورد در جایگاه دوم٬ ژاپن با ۴ مورد در رده سوم جای گرفته است. انگلستان نیز بعد از این کشورها قرار دارد.

سال گذشته، آمریکا، فرانسه، سوئیس و کره هر کدام ۳ مورد سرمایه گذاری در شرکت های ترکیه ای انجام داده اند.