مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد؛ یک میلیون و ۵۵۰ هزار ریال جریمه روزانه به کارگیری اتباع غیرمجاز است

نگام ، کارگری _ یک میلیون و ۵۵۰ هزار ریال جریمه روزانه کارفرمایان به ازای کارگیری کارگران خارجی غیرمجاز است

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد: یک میلیون و ۵۵۰ هزار ریال جریمه روزانه کارفرمایان به ازای کارگیری کارگران خارجی غیرمجاز است.

«محمد تقی آبایی هزاوه» اظهار داشت: این رقم جریمه برای سال جاری و بنا بر مصوبه شورای عالی کار اعلام شده است و بر اساس قانون هرگونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: این مبلغ جریمه به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر است.

آبایی هزاوه عنوان کرد: در استان مرکزی تنها سه شهرستان اراک، دلیجان و ساوه مجاز به گرفتن اتباع خارجی مجاز برای کار هستند و در سایر شهرستان ها ممنوع است.

بر اساس آخرین آمار موجود ۲۰ هزار اتباع افغان غیرمجاز در استان مرکزی اقامت دارند.