رئیسی تمام صفحه تلویزیون را می خواهد!

ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با نوشتن نامه به رئیس صداوسیما، با اشاره به پخش اخبار پی در پی از حسن روحانی، از رئیس صداوسیما خواسته که رسانه تحت امر خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند.

کاری از : بهنام محمدی