ژستهای انتخاباتی که به سیدابراهیم رییسی نمی‌آید! / احمدرضا احمدپور

 

آقای رییسی نامزد ریاست جمهوری، نامه‌ای کوتاه به حسن روحانی نوشت و از  قانون و اخلاق و خدمت به مردم دم زد و نامه‌ای نیز به صداوسیما نوشت و از توجه به عدالت گفت!
زمانی که وی دادستان کل ویژه روحانیت شد، نویسنده به بهانۀ فتنه‌گر‌بودن در جایگاه زندانی سیاسی دستگاه ویژۀ روحانیت در زندان بسر می‌برد و سپس به مدت دوسال به ایذه تبعید شد؛ هرچند محکومیت او در زمان ایشان نبود؛ اما، پس از مسئولیت ایشان، محترمانه‌ و مستند، به ایشان و حاکم شرع دستگاه ویژه روحانیت، منتظری متکبر و مغرور که اکنون دادستان کل کشور نیز است، نامه‌نگاری کرد.

در آن نامه‌ها از نقض قانون و ستمی که در حق وی و خانواده‌اش رفت، نوشت؛ اکنون، آن زندانی و تبعیدی سیاسی سابق، برای کسانی که قصد رای‌دادن دارند، گواهی می‌دهد که هرگز، رییسی در برابر ستمدیدگان، پاسخگو نبود و نه تنها خود را به متن و روح قانون و شرع و اخلاق پایبند ندانست که کرامت انسانی و انسانیت را نیز زیر پا گذاشت و چشم بر حقایق ستم موجود در احکام صادرۀ دستگاه زیر نطر خود، بست و همۀ مجازات حبس و تبعید را اجراء کرد و دیگرمجازات تکمیلی، چون لغو امتیازات حوزوی و خلع لباس را در حق نویسنده و هم‌مانند او، پاس داشتندو پیاده کردند.

اکنون، جناب رییسی برای بدست‌آوردن قدرت‌ و‌ ثروتِ بیشتر به همراه گزارشگران و عکاسان همسو، به خانۀ فقیران می‌رود و با ژست تبلیغاتی عکس می‌گیرد و به رییس‌جمهور و رییس صدا‌وسیما برای بهره‌برداری انتخاباتی و مردم‌فریبی بیشتر ، نامه می‌نویسد و دم از قانون و اخلاق و خدمتگذاری به مردم و عدالت! می‌زند، توگویی تا پیش ازاین، هیچ فقیر و نداری در میهن نبوده است و هیچ‌، در دستگاه‌های قضایی‌امنیتی زیر پوشش قدرت خود، بی‌عدالتی صورت نگرفته است؟!
شگفتا که قدرت‌جویانی، مانند رییسی‌ها و منتظری‌ها، هرگز، از سرگذشت ثروت‌اندوزان و قدرت‌خواهانِ تاریخی که با پستی و خواری، همۀ انسانیت را زیر پا گذاشتند‌ و سرنوشت نکبت‌باری را درپی رفتار ستمگرانه، برای خود، رقم زدند، درس نمی‌گیرند و روز‌به‌روز درپی فربگی قدرت و ثروتِ بیشتر ، می‌دوند و خود را به تَهِ درۀ بی‌انتهای بدبختی و سیاهی، می‌کشانند، و شگفت‌انگیزتر، اینکه در برابر جاذبۀ #سیاه‌چالۀ_تباهی، هیچ مقاومتی ندارند!