تعیین تکلیف موحدی کرمانی و یزدی برای جمنا: قالیباف، بی قالیباف

نگام ، سیاسی _ شورای فقهی جمنا به شورای مرکزی این تشکل تاکید کرده است از رئیسی در انتخابات حمایت کنند و قالیباف را کنار بگذارند.

به گزارش دیده بان ایران؛ شورای فقهی که یک شورای غیرعلنی در جمناست و آیات موحدی کرمانی و یزدی و یک نفر دیگر از روحانیون برجسته در آن عضویت دارند، به شورای مرکزی اعلام کردهاند که با توجه به حمایت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز از رئیسی، جمنا هم به این ائتلاف بپیوندد و قالیباف را کنار بگذارد.
این دستور شورای فقهی موجب بروز اختلاف در شورای مرکزی جمنا شده و این شورا را به دوطیف موافق و مخالف رئیسی تبدیل کرده است.
این دستور در حالی صادر شده که شورای مرکزی تصمیم گرفته بودند برای ریزش رای روحانی و دومرحله ای کردن انتخابات ،رئیسی و قالیباف تا آخر باشند.
با توجه به فشار آیات یزدی و موحدی به شورای مرکزی جمنا، احتمالا تا اواسط هفته آینده تکلیف کاندیدای این تشکل مشخص می شود.
در حال حاضر رای قالیباف و رئیسی در شورای مرکزی جمنا تقریبا به هم نزدیک است.
گفتنی است بنا به برخی شنیده ها چندعضو شورای مرکزی این تشکل اصولگرایان در جلسات حاضر نمی شوند.