عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه تروریستها ادامه دارد

نگام ، بین الملل _ نیروهای مسلح ترکیه انبارهای مهمات سازمان تروریستی پ ک ک در بیت الشباب و سیلوان را مورد هدف قرار داد

به گزارش تی آر تی فارسی سازمان تروریستی در این حمله ضربه سنگینی خورد.

عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه سازمان تروریستی در مناطق کوهستانی شهرستان بیت الشباب استان شیرناک از ۱۹ روز بدین طرف ادامه دارد.

قبل از این عملیات ۲۵ غار مورد استفاده از سوی پ ک ک در کوههای اینجه بل تثبیت شده بود.

در این عملیات مقدار زیادی اسلحه و مهمات کشف شد.

بهمراه اسلح و مهمات مقدار زیادی مواد غذایی، پوشاک و لوازم بهداشت بدست آمد.

در عملیات واقع در شهرستان سیلوان استان دیاربکر نیز عملیات موفقیت آمیزی ترتیب یافت.

در عملیات مذکور نیز مقدار زیادی اسلحه و مهمات بدست آمد.