ترور مخالفان سیاسی در خارج کشور در دستور کار سپاه و سیستم امنیتی قرار گرفته و تهدید برخی از کنشگران سیاسی به مرگ هم چنان ادامه دارد

نگام ، حقوق بشر _ به نظر می رسد حذف فیزیکی مخالفان در خارج کشور دوباره در دستور کار سپاه و سیستم امنیتی ایران قرار گرفته و با احتمال روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یا محمد باقر قالیباف بیم آن می ورد که ترور فعالان سیاسی و دگرر اندیشان در خارج از کشور تشدید شده و مجددا تعدادی از آنان توسط ماشین ترور سیستم امنیتی حذف فیزیکی شوند .

على سعیدى روزنامه‌نگار و فعال دراویش گنابادى هم از سوی سیستم امنیتی ایران تهدید به قتل شد.
وی هفته گذشته نیز از دریافت پیام تهدیدآمیز  دیگری به خانواده خود و دوستان خبر داده بود.
لازم به ذکر است على سعیدى که فقط در زمینه انعکاس اخبار دراویش گنابادی فعال بوده  از سال ١٣٩٣ فعالیت رسانه ای را به صورت مستقل و بنابر مشی اعتقادی خود آغاز کرده است.
لازم به یاداوری است منزل نامبرده در سال ٢٠١۴ نیز مورد حمله قرار گرفت که در آن ایام وی در ترکیه اقامت داشت.

بنا به گزارش واصله در اولین  پیام دریافتی ، فردی که خود را از «سربازان گمنام » نامیده، به‌خاطر آن‌چه «مطالب اهانت‌آمیز و نشر اکاذیب » خوانده علی سعیدی را در هفته گذشته تهدید به مرگ نموده است.
علی سعیدی در حال حاضر در کشور اروپا ساکن است و طی این مدت با نگارش مقالات و انجام مصاحبه هایی پرده از برخوردهای  سیستماتیک دستگاه امنیتی کشور بر علیه دراویش گنابادی برداشته است .
‎این فعال دراویش گنابادی در گذشته از تهدید شدن خانواده اش بخاطر فعالیت های خویش خبر داده بود.
به نظر می رسد حذف فیزیکی مخالفان در خارج کشور دوباره در دستور کار سپاه و سیستم امنیتی ایران قرار گرفته و با احتمال روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یا محمد باقر قالیباف بیم آن می ورد که ترور فعالان سیاسی و دگر اندیشان در خارج از کشور تشدید شده و مجددا تعدادی از آنان توسط ماشین ترور سیستم امنیتی حذف فیزیکی شوند .

طی روزهای گذشته نیز برخی از کنشگران سیاسی ایرانی خارج از کشور از جمله بابک داد ، سید احمد شمس و روح الله زم از سوی سیستم امنیتی ایران تهدید به مرگ شده اند.