عباس عبدی: روستاییان به روحانی رای می دهند

نگام ، سیاسی _عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی معتقد است غالب روستاییان رای خود را به سبد حسن روحانی می ریزند اما در مورد جمعیت حاشیه نشین کشور موضوع قدری فرق می کند.

خبرگزاری ایرنا با عباس عبدی درباره تازه ترین تحرکات انتخاباتی گفت و گو کرده است که در پی می آید:
 تحلیلتان از آرای روستاها چیست؟ این آرا بیشتر به سبد کدام یک از نامزدها خواهد رفت؟
عبدی: به نظر من برخلاف آنچه که آقایان سعی می کنند تبلیغ کنند رای روستاها به سمت آقای روحانی است. البته این ارزیابی اولیه من است و سه دلیل هم برای آن دارم.
نخست اینکه وضعیت کشاورزی در این ۴ سال بهتر از سایر حوزه های اقتصادی بهبود یافته است. هم از نظر خرید محصولات ، هم میزان تولید، هم سرمایه گذاری روی آب و همینطور نهاده ها و زیرساخت هایی که برای کشاورزی درست شده است.
دلیل دیگر این است که روستاییان دیگر اعتمادی به شعارهای این دو نامزد اصولگرایان ندارند. جامعه روستایی اولا فکر نمی کنند که آقایان رییسی و قالیباف بتوانند چنین وعده هایی را محقق کنند؛ در ثانی قبول ندارند که اگر چنین شعارهایی تحقق یابد لزوما به نفع مردم روستا خواهد بود.
سومین دلیل این است که روستاهای کشور از طریق دسترسی به شبکه های مجازی اینترنت و مجموعه اطلاع رسانی که در این شبکه ها وجود دارد اطلاعات به روز و به موقعی دریافت می کنند و از این نظر دیگر فاصله چندانی با شهرها ندارند. بنابراین گمان نمی کنم روستاها به نفع نامزدهای اصولگرا رای دهند.در مورد جمعیت ساکن حواشی شهرها چه؟
عبدی: حاشیه ها ممکن است مقداری متفاوت رفتار کنند. علت آن از هم پاشیدگی حاشیه های شهر در ایران است که آن را با روحیات برخی نامزدها و یا آنچه که دولت نهم و دهم تبلیغ و ترویج می کرد، متناسب تر می سازد.
با این حال باید امیدوار بود که آنها هم به دلیل وجود همین شبکه های اجتماعی مجازی و افزایش سطح تحصیلات رای متوازن و متعادلی را به نفع آقای روحانی در صندوق بریزند. منتهی حاشیه نشین ها هم به خاطر افزایش سطح تحصیلات امید باید داشت آنها هم یک رای متوازن و متعادلی را به نفع آقای روحانی دهند.