در برابر کودتای خامنه ای و سپاه برای رئیس جمهور کردن ابراهیم رئیسی بایستیم / اکبر گنجی ( ویدئو )

خامنه ای و سپاه گام به گام کودتای انتخاباتی علیه رأی مردم را پیش می برند. در این فیلم کوتاه ۱۰ دقیقه مراحل مختلف نقشه آن ها برای رئیس جمهور کردن آیت الله قتل عام- ابراهیم رئیسی- را توضیح داده و گفته ام که مردم و سبزها چگونه می توانند با این کودتا مقابله کنند. خطر جدی است و اگر دیر بجنبیم، خامنه ای و سپاه با رئیس جمهور کردن رئیسی، ابعاد جمهوریت نظام را در بنیادگرایی دینی منحل خواهند کرد.

کانال تلگرامی اکبر گنجی :

https://telegram.me/ganji_akbar