گفتگوی تلویزیون نگام با مهدی خزعلی امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸ پیرامون انتخابات ریاست جمهوری

نگام ، سیاسی _  گفتگوی تلویزیون نگام امروز با مهدی خزعلی تحلیل گر مسائل سیاسی اختصاص دارد که پیرامون مسائل انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه های او را در این زمینه جویا خواهیم شد.

این گفتگو ساعت ۱۸ به وقت ایران از سایت نگام پخش خواهد شد و آقای خزعلی  به طرح دیدگاه های خود پیرامون مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت.

این گفتگوها فردا هم در تلویزیون نگام در همین ساعت ادامه خواهد داشت و در هفته های آینده نیز طی بعضی از روزهای هفته با برنامه هایی تحت عنوان تحلیل روز در خدمت همراهان عزیز نگام خواهیم بود.