طبق آخرین نظرسنجی ایسپا؛ ۷۲ درصد از مردم ایران تمایل به مشارکت در انتخابات دارند

نگام ، سیاسی _طبق آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری با حجم نمونه ١۴٠٠٠ نفر در سطح کشور از سوی ایسپا؛ ۷۲ درصد از مردم ایران تمایل به مشارکت در انتخابات دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین نظرسنجی ملی – میدانی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در ۳۱ استان ایران در ۲۶ اردیبهشت؛ میزان تمایل مردم کشور برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر حدود ۷۲ درصد تخمین زده شده است.

هم‌چنین بر اساس نتایج نظرسنجی ملی ایسپا؛۸۳.۵  درصد از کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند کاندیدای خود را انتخاب کرده‌اند و در فاصله ۳ روز تا انتخابات(۲۶ اردیبهشت) ۱۶.۵ درصد کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند، کاندیدای خود را انتخاب نکرده‌اند