گفتگوی تلویزیون نگام با سید احمد شمس امروز پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸ پیرامون انتخابات ریاست جمهوری

نگام ، سیاسی _ گفتگوی تلویزیون نگام امروز با سید احمد شمس فعال سیاسی جنبش سبز اختصاص دارد که پیرامون مسائل انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه های او را در این زمینه جویا خواهیم شد.

این گفتگو ساعت ۱۸ به وقت ایران از سایت نگام پخش خواهد شد و آقای خزعلی به طرح دیدگاه های خود پیرامون مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت.

سید احمد شمس در این گفتگو علاوه بر تحلیل مسائل انتخابات ریاست جمهوری در خصوص هجمه های رسانه ای چند ماه اخیر به مجموعه های رسانه ای تحت سرپرستی خود هم پاسخ خواهد داد.

از هفته آینده نیز طی  روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه هر هفته با برنامه هایی تحت عنوان تحلیل روز با این گونه گفتگوها در ساعت ۱۸ به وقت ایران در خدمت همراهان عزیز نگام خواهیم بود.