معامله بیش از ۶۵۵ هزار مگاوات ساعت برق در بازار مشتقه بورس انرژی

نگام ، اقتصادی _ از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۶۵۵ هزار مگاوات ساعت برق در بازار مشتقه بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، در جریان معاملات روز دوشنبه بورس انرژی ایران (۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۷۵ قرارداد معادل ۱,۸۰۰ مگاوات ساعت به ارزش ۵۶۷ میلیون ریال بود.

در این روز، نمادهای بارپایه با متوسط قیمت ۳۱۵ هزار ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۶۵۵ هزار مگاوات ساعت برق در بازار مشتقه بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی این روز، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۴ خرداد ۹۶ گشایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد.

همچنین روز دوشنبه در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد سنندج ۹۶۱، ۱۰ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۴۲ میلیون ریال معامله شد.

در مجموع ارزش معاملات بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به ۶۰۹ میلیون ریال بالغ شد.