بیت آیت الله خمینی در انتخابات شرکت کردند

نگام ، سیاسی _ اعضای بیت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران حاضر شده و آرای خود را به صندوق انداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای بیت امام خمینی (ره) در محل اخذ رأی حسینیه جماران حاضر شده و آرای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را به صندوق انداختند.

سید حسن خمینی، سید علی خمینی، سید یاسر خمینی، صدیقه مصطفوی، فاطمه طباطبایی، عدنان طباطبایی فرزند مرحوم صادق طباطبایی و مرتضی اشراقی و علی اشراقی اعضای بیت امام راحل بودند که در انتخابات شرکت کردند.