ستادانتخابات کشور: رای دهندگان اسامی نامزدها را کامل و خوانا بنویسند

نگام ، سیاسی _ ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۵ از رای دهندگان خواست نام و نام خانوادگی و کد نامزدها را به صورت کامل و خوانا بنویسند تا حقی از نامزدها ضایع نشود.
اطلاعیه در ستاد انتخابات کشور، در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی هموطنان عزیز می رساند به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات خواهشمند است درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام و نام خانوادگی آنها به همراه کد نامزد است به صورت کامل و خوانا قید کنند تا ان شاءا… حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و احتساب آراء ضایع نشود.
.