تنها نام یک نامزد ریاست‌جمهوری را در برگه بنویسید

نگام ، سیاسی _ ستاد انتخابات کشور از مردم خواست تا در نوشتن نام نامزدها انتخابات دقت کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۲۷)

به آگاهی هموطنان عزیز می رساند که در هنگام رأی دادن برای انتخابات ریاست جمهوری فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در محل تعیین شده روی برگ رأی بنویسند و به صندوق اخذ رأی بیاندازند.

یادآوری می شود براساس ماده ۲۸ قانون چنانچه در برگ رأی انتخابات ریاست جمهوری نام دو نامزد نوشته شود، برگ رأی باطل است.