از پرنده فروشی تا اول شدن در شورای شهر خرم آباد

ولی‌الله رستمی‌نژاد کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه تهران دارد و دبیر دبیرستان‌های خرم‌آباد بوده است ولی در سال‌های اول انقلاب  تصفیه و از آموزش و پرورش اخراج شد. او سال‌هاست که در بازار قدیم خرم‌آباد پرنده می فروشد.
او پدیده انتخابات شده است. رستمی‌نژاد نه از طایفه‌گرایی سود بُرد، نه سابقه مدیریت در نهادی دارد، نه جوان است و شیک‌پوش، نه نهار و شام داد و نه حتی ستادی برای تبلیغات داشت.
 پس چگونه می‌شود که چنین فردی می‌تواند بالاترین رای تمام دوره‌های شورای شهر خرم‌آباد را به‌دست می‌آورد؟
کاری از : بهنام محمدی