اتحاد بر علیه تروریسم / محمدآزاد جلالی زاده

 

الف » پدیده ی تروریسم و امر ترور که در عصر کنونی حیات بشری به جد دامن گستر شده و چتر منحوسش را بر فراز بسیاری از مناطق دنیا افراشته ، فارغ از همه ی حاشیه ها و اینکه چه کسی و کجا و چرا انجامش دهد ، به راستی امری به شدت ناروا ، وحشیانه ، ناانسانی و ضد بشری ست و اساساً ترور در هر کجای این زمین فسون زده که باشد محکوم و مذموم است و ایرانی و غیر ایرانی نمی شناسد.

ب » حمله ی تروریستی بهت آور و عجیب به دو مکان مهم در ایران ، یعنی حرم امام و مجلس شورای اسلامی که مسامحتاَ می توان گفت نماد دو بال اسلامیت و جمهوریت نظام هستند ، نگاه همگان را به سمت ایران — این امن ترین سرزمین در خاورمیانه –چرخاند و ایران را در صدر خبرهای دنیا نشاند و این خبر چنان عجیب و غریب و غیرقابل باور بود که رسانه های کشوری چون انگلیس ، این موضوع را بالاتر از بحث انتخابات در این کشور قرار دادند.

ج » امنیت ایران در خاورمیانه ی به شدت مغشوش و ناامن محصول بسیاری از امور کیفی و کمی ، پیدا و پنهان است و تمام این عوامل به صورت سندروم گونه در این مهم ، دخیل هستند ، از نگاه استراتژیک رهبری و تلاش ها و ایثارگریهای شبانه روزی نیروهای نظامی ، انتظامی و امنیتی گرفته تا تلاشهای قوای سه گانه و حضور مردم و نیز ایده ی کیفی مردمسالاری دینی و … همه در ایجاد امنیت در داخل مرزهای ایران مهم بوده و حذف هر یک از اینها نه تنها بی انصافیست بلکه نادیده انگاشتن واقعیت ها در تحلیل و برآورد و عملیاتی کردن امور سیاسی و اجتماعی ست.

د » ایران از آنِ همه ایرانی هاست ، خوشی ها و ناخوشی ها و جنگ ها و صلح ها و امنیت و ناامنی ها در این مُلک متعلق به هر آنکس است که خود را ایرانی می پندارد ، به عنوان مثالی واضح و مبرهن در هنگامه ی جنگ تحمیلی همه به دفاع از ناموس میهن پرداختند و فارغ از رنگ و نژاد و قبیله همه با رمز « ایرانی بودن » ، هر آنچه در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و چنان کردند که ملتی مظلوم هشت سال در برابر منابع انسانی و نظامی قدرت های جهان ایستادند.

ه » در برابر تروریسم از هر نوعش اعم از داعش و جیش العدل و … میتوان ایستاد و مقابله کرد اما به یک شرط اساسی و آن شرط بنیادین وحدت ملی همگانی گروهها و افراد در ایران است. وحدت همگانی ست که به هنگامه ی هر نوع تهدید تروریستی یا غیرتروریستی باعث میشود که امنیت و آرامش در همه ی حوزه ها بر صدر دیگر خواسته ها رود و همه برای آن بجنگند و تفرقه و تشتت ها نتواند خللی در این موضوع وارد نماید.

و » به نظر می رسد بعد از عملیات تروریستی ، برخی سهواً یا عامداً در داخل کشور برآنند که این امر امنیتی و مربوط به منافع ملی و امنیتی عمومی را وسیله ای قرار دهند برای پبشبرد اهداف جناحی و گروهی و با حمله به جناح مقابل و یا مخالفان فکری و نظری خویش ماهی نامبارک خویش از این آب گل آلود بستانند و به این فکر نمی کنند که داعش و داعشیان از هر نوعش نه چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا برایشان مهم است و نه شیعه و اهل سنت و اقلیت های دیگر ایرانی ونه قومیت های ایرانی ، و تنها و تنها به ایجاد یک ایران ضعیف و پاره و وپاره می اندیشند .

ز » بایست برای ایجاد ایرانی آزاد و امن و توسعه یافته و پایدار به سمت اتحاد و یکپارچگی برای مبارزه با تروریسم رفت و این حاصل نمی شود مگر آنکه که همه ی افراد ایرانی که دلشان برای ایران و ایرانی میتپد فارغ از رنگ و نژاد و قبیله و مذهب و قومیت را ایرانی و شهروند ایران دانسته و در همه ی حوزه های کمی و کیفی « ایرانی بودن » را در آنها تقویت نماییم .

 

« سرمقاله روزنامه بهار ۹۶/۳/۱۸»