وظیفه تروریست زنی که دستگیر شد

نگام ، سیاسی _ اکنون روشن شده که تروریست‌های مهاجم به آرامگاه امام(ره) و ساختمان مجلس در مجموع ۵ مرد و یک زن بودند که تروریست زن دستگیر شده است.

زن بازداشت شده اهل بخش‌های جنوبی کشور است و وظیفه راهبری و راهنمایی تروریست‌ها را داشته است.

محمدجواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به ایسنا گفته وظیفه این زن راه بلدی و راهنمایی تروریست‌ها بوده و با آنها همکاری شهری و همکاری اجتماعی می‌کرده است.

جمالی با تکذیب صحبت‌های منتسب به خودش مبنی بر این که این زن سرویس‌های جنسی به تروریست‌ها می‌داده است گفت: بنده چنین چیزی نگفتم. وظیفه این زن هدایت افراد و سرویس‌های اجتماعی و نه جنسی بوده است. او همراهی پشتیبانی می کرده و به عنوان راه بلد بوده است.

همدستان این تروریست در حمله به حرم نیز ایرانی بوده و مربوط به نواحی غربی کشور بودند.

این زن تروریست هیچگونه نسبت خویشاوندی و قومیتی با دیگر تروریست‌ها نداشته است.