کسانی که شیعه‌های درون حکومت را هم تحمل نمی‌کنند، اما در تقریب مذاهب پست گرفتند!‌

نگام ، سیاسی _ این اشخاص از هتاک‌ترین افراد به منتقدان از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی بوده‌اند و در دروغ بستن به شخصیت‌هایی که شبیه آنان فکر نمی‌کنند معروف هستند.

 

‏‏محمود نبویان، وحید یامین‌پور ‏و حسن ‌عباسی ‏ از تندروترین نیروهای پایداری در سطوح بالای مجمع تقریب مذاهب اسلامی مشغول به کار شدند. ‏

به گزارش کلمه، این اشخاص از هتاک‌ترین افراد به منتقدان از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی بوده‌اند و در دروغ بستن به شخصیت‌هایی که شبیه آنان فکر نمی‌کنند معروف هستند. نبویان اخیرا با قسم جلاله گفته بود ظریف به آمریکایی‌ها تعهد داده است که قاسم سلیمانی را کت بسته تحویل بدهد ادعایی که وزیر امور خارجه آن را دروغی شرم‌آور خواند. حسن عباسی و یامین‌پور هم در این شهرت (بی ادبی و دروغگویی) رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

مشخص نیست اشخاصی که حتی شیعیان درون حکومت را بر نمی‌تابند چگونه میخواهند برای تقریب مذاهب! فعالیت کنند و مثمر ثمر باشند.