آتش آتش به اختیار به جای گرم کردن میلرزاند / میثم بازیاری(محمدهادی)

بعد از فرمان صریح رهبر ایران و دادن اختیاری فراقانونی به طرفدارانش و آتش به اختیار شدن تمام تندروهای اسلامگرای افراطی که ۳۹سال است به اسم دین می‌کشند و به خاک و خون میکشند جهانی را،بیشتر از هر زمان دیگری از اتفاقاتی که بیشک با این فرمان می افتد و خودسری ها و تصفیه حساب های شخصی که به راه می افتد مرا و تمام تنم را میلرزاند.

نیازی نیست توهم توطئه برمان بدارد.

کافی است نگاهی گذرا به فضای مجازی بیندازی تا شما هم مثل من وحشت کنی،از بچه بسیجی های ده ساله و تا مزدوران پیر۷۰ساله.

دانشجویان افراطی،حتی زنان خانه داری که انگار همگی میخواهند عقده های جهل و نادانی و حماقتشان را با این فرمان خدای مرگ و کشتار کنند و بتازند بر تمامی مردم آزاده بر بیش از ۷۰ملیون هموطن.

میخواهند حتی راه نفس را بر من و شما ببندند…

فاتحه ما را بخوانند و رواج دهند افراطیگری در قالب دین اسلام….

میترسم و می‌لرزم و نگرانم.

نگرانم برای تمامی مختاری هایی که قرار است به خاک و خون کشیده شوند.

برای تمام حجاریان هایی که باید گلوله سر و صورتشان را متلاشی کند.

قرار است هزاران گوهردشت و خاوران دیگر و تابستان های۶۷زیادی تکرار شود تا رهبر ایران آرام بگیرد و خوی شیطانی و خونخواری ش با ریختن خون من و شما سیراب شود…

نگرانم برای خودمان…

آتش به اختیارها در کمینند.

می‌لرزم برای کشورم برای خودم برای برادران و خواهران و پدران و مادران آزاده وطنم…

کمک کنیم نگذاریم کابوس شوم خامنه ای و آتش به اختیار های مزدورش تعبیر شود.