برگزاری مراسم افطاری در مرز سوریه و ترکیه

نگام ، بین الملل _ مراسم افطاری با حضور ۱۵۰۰ نفر ترکمن های سوریه در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه برگزار شد.
به گزارش آناتولی فارسی مراسم افطاری توسط فرمانداری شهرستان یایلاداغی استان ختای و بنیاد «وفا به برادر» ترکیه در کمپ گوچی در نزدیکی مرز سوریه با شرکت ۱۵۰۰ نفر از ترکمن های این کشور برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و ترکمن هایی که از حدود یک و نیم سال پیش از منطقه بایربوجاک سوریه به ترکیه پناهنده شده اند، روزه خود را باز کردند.

عمر فاروق یوجه، فرماندار یایلاداغی ترکیه سپس با حضور در میان خانواده های پناهجویان در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.