واکنش جنجالی امیر تتلو درباره فساد و فحشا در کشور

نگام ، فرهنگ و هنر _ دیروز امیر تتلو باز هم در صفحات شخصی خود با انتشار پیامی جالب ، جنجالی بپا کرد و اینبار  به اعتراض نسبت به فساد و فحشا در کشور پرداخت.

 

متن پیام او بدین شرح است :
کاش میشد بگردن و فساد و فحشاى واقعى رو پیدا کنن که ماهم بتونیم نفس بکشیم !! فساد و فحشا یعنى من تو پیج شخصیم به خاطر عقاید شخصیم و قیافه ى خودم بهم بى احترامى میشه !! فساد مغزى یعنى دخالت تو امور هم !! فحشا یعنى اینکه من هفت باشم یا ده تو فکر میکنى بهت ربط داره !! تجاوز یعنى پایمال کردن حقوق دیگران !! تجاوز یعنى من تو مملکت خودم اجازه ى هیچى ندارم !! حتى حرف زدن !! فساد تو آموزش و پرورش و ارشاد و جاهاى دیگه از یک فردى تو همون جا میاد نه از منه امیر تتلو 👿 اما من دست همرو رو میکنم .