مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجام شد؛ اعتراض کارگران منطقه هشت شهرداری اهواز وارد دومین روز شد

نگام، کارگری – کارگران کارخانه پیمانی فضای سبز منطقه هشت نواحی یک ،دو وسه شهرداری اهواز برای دومین روز متوالی ،امروز مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا در شهرداری اهواز خبر دادند، صبح امروز بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه هشت نواحی یک ،دو وسه شهرداری اهواز که تحت مسئولیت شرکت «نور تابان جنوب »فعالیت دارند بار دیگر تجمع‌های اعتراضی خود را در مقابل ساختمان استانداری از سر گرفتند.این کارگران روز گذشته مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز  تجمع کرده بودند.

به نقل از این کارگران گفته می‌شود که مشکل اصلی آنها به تاخیر افتادن  دو ماه دستمزد وعیدی وپاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی   است.

همچنین براساس اطلاعاتی که از سوی این منابع گزارش شده است کارفرما تا این لحظه از سال که حدود دو ماه ونیم از سال ۹۶ گذشته است هنوز عیدی وپاداش پایان سال گذشته ( ۹۵ )را به آنها پرداخت نکرده است.