۱۷۸ امین سالگرد تاسیس فرماندهی ژاندارمری ترکیه

نگام ، بین الملل _ بینالی یلدیریم: نیروهای امنیتی دولت در مبارزه با تروریزم کنترل کامل وضعیت را در دست دارد
به گزارش تی آر تی فارسی بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه اعلام داشت، نیروهای امنیتی دولت در مبارزه با تروریزم کنترل کامل وضعیت را در دست دارد.

یلدیریم طی سخنانی در مراسم ۱۷۸ امین سالگرد تاسیس فرماندهی ژاندارمری کل کشور اظهار داشت، تا تاریخ نزدیک، سرباز، ژاندارم، پلیس و محافظین تا این اندازه بطور همهاهنگ همکاری نکرده بودند. موفقیت در مبارزه با تروریزم نیز از این همکاری نشات می گیرد.

نخست وزیر گفت، دولت و نیروهای امنیتی در هر گوشه کشور بر وضعیت حاکم می باشد. سازمانهای امنیتی به این امر واقف بوده و هراسان به چپ و راست حمله می کنند. ملتمان مطمئن و راحت یاشد. ما برای برطرف کردن این بلا از سر ملت سوگند یاد کرده و با همت شماها و فعالیتهای خود حل خواهیم کرد.