دیدار اردوغان با وزیر خارجه تونس و رئیس مجلس عراق

نگام ، بین الملل _ این دیدارها بدون حضور خبرنگاران انجام گرفت.
به گزارش تی آر تی فارسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خمیس الجهیناوی وزیر امور خارجه تونس را در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا به حضور پذیرفت.

این دیدار بدون حضور خبرنگاران انجام شده و حدود نیم ساعت به طول انجامید.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق را در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا به حضور پذیرفت.

در این دیدار که بدون حضور خبرنگاران و حدود یک ساعت به طول انجامید، اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی ترکیه نیز حضور داشت.