کسی که مثل هیچکس نیست! / حمید کاری

 

غافلگیر شده‌اند و شوکه! در بهت به سر می‌برند و در باورشان نمی‌گنجد!
هیچگاه چنین نبوده است!
عادت داشتند به دشنام دادن و هتاکی، بی آنکه پاسخی بشنوند!
منافق، فتنه‌گر، بی‌بصیرت، نفوذی، خودفروخته، جاسوس، لیبرال، طلحه‌وزبیر….
هردشنامی که دوست داشتند! و از هر تریبون و درهرجایی که میلشان بود، می‌پراکندند؛ از نمازجمعه، زیارت عاشورا، دعای کمیل، تلویزیون، روزنامه، رادیو، …..
و بازهم بی آنکه پاسخی بشنوند!

روزنامه‌های مخالف توقیف، صداوسیما در انحصار خودشان، تریبون‌های نمازجمعه و مساجد در کنترل کامل، پارازیت کردن شبکه‌های ماهواره، فیلترکردن اینترنت،…

دگراندیشان را درتلویزیون وادار به مصاحبه کردن، اشخاص شرافتمند این مملکت را فتنه‌گر لقب داده وآنان را با لباس زندان ودمپایی دردادگاهِ جمعی حاضر کردن، روزنامه نگاران را متهم و محاکمه کردن، دیگران را افشا کردن….
بی آنکه هیچگاه، پاسخی بشنوند!

واین همه، مؤدبانه‌هایشان بود و به‌ظاهر قانونیشان! که دشنام به دختر هاشمی، عورت نامیدن این یکی و تهدید به مرگ آن یکی و …. بماند! و اکنون در بهت فرو رفته‌اند!

کسی آمده است که نه آرامش هاشمی را دارد و نه نجابت خاتمی را و نه محافظه کاری عارف را!

کسی آمده است که بی پروا اشتباهاتشان را برملا می‌کند و بیسوادیشان را؛ و در بیسواد نامیدنشان هیچ تعلل ندارد! کسی آمده است که همچون خودشان که دیگران را به دوزخ و زندان حواله می‌دهند، بی‌هیچ ملاحظه‌ای، دروغگویانِ پرمدعا را به جهنم حواله می‌دهد. کسی که همچون خاتمی نیست که حتی در برابر ترور مشاورش، سکوت پیشه کند. او چاقوکش اجیر کردنِ آنان را ، بی‌هیچ واهمه‌ای، با ذکر نرخِ پرداختی، افشا می‌کند! کسی که به حمایتِ غیرقانونیِ نهادهای نظامی و شبه نظامی و خرجِ پول‌های بیت‌المال برای تبلیغات را افشا می‌کند؛ کسی که رسماً صداوسیما را به جهت‌دار بودن و مزدوریِ اقلیتِ انحصارطلب متهم می‌کند؛ کسی که بی‌واهمه با انگشت، آنان را که شهرها و استان‌ها و کشور را ملک و سیطرهٔ خود می‌دانند، نشان می‌دهد؛ کسی که گذشتهٔ ننگینشان را پیشِ رویشان باز می‌کند و ادعای معصومیت و تقوایشان را به چالش می‌کشد…..

آری! هتاکان، در بهت فرو رفته‌اند! چنین چیزی سابقه نداشته است! و از آن بدتر، اینکه تمام حرفهای این فرد، که با شجاعتِ تمام، افشایشان می‌کند و رسوایشان می‌نماید ، قابل سانسور کردن نیست :
نه انحصارِ صداوسیما و نه توقیف مطبوعات، کارآیی ندارند، زیرا شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به فریادِ اکثریتِ خاموشِ جامعه شده‌اند و تمامیِ تلاشِ انحصارطلبان برای تهاجم به این شبکه و تشویق و وادار کردنِ مزدوران به حضور گسترده درفضای مجازی و حمایت ازشبکه‌ها و کانال‌ها و گروه‌های معلوم‌الحال را به شکست کشانده‌اند.

آری! کسی آمده است که اصلاح‌طلب نیست. سالها با انحصارطلبان زیسته است و با قوانین و رسومِ بازیِ آنان آشناست!

کسی آمده است که دادِ اصلاح‌طلبانِ مظلوم را از انحصارطلبان بگیرد و در برابرِ بیدادشان، بایستد.

کسی آمده است که حتی پروای آن ندارد که فریاد بزند، اگر حضور مردم، سایه جنگ را از کشور دور کرده است، کدام دولت این حضورِ باعظمت و پُرشکوه را تحقق بخشیده است و کدام دولت موجب حقارت و خواری حضور مردم بوده است؟ چرا پیش‌از او به چنین دستاوردی نرسیدند؟
کسی آمده که مثل هیچ کس نیست و هتاکان را در بهت فرو برده است!